wehelpen is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

Levanto Groep

Levantogroep

De doelstelling van Levantogroep Vrijwilligers is het doorbreken/verminderen van eenzaamheid en maatschappelijk isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen met een langdurige psychiatrische achtergrond. Levantogroep Vrijwilligers doet dat door vrijwilligers te werven en te koppelen aan mensen die behoefte hebben aan een vrijwilliger en deze contacten ook goed te begeleiden vanuit de stichting. Werkgebied is geheel Zuid-Limburg.
Lees hier alle informatie over vrijwilligers van Levanto.

 

MEE Zuid-Limburg

MEE Zuid-Limburg is een maatschappelijke organisatie die cliëntondersteuning biedt in alle Zuid-Limburgse gemeentes aan burgers met een beperking of andere kwetsbaarheid. MEE gelooft in een samenleving waarin iedereen er toe doet. Een inclusieve samenleving waarin ieder mens het recht heeft om in zijn eigen omgeving mee te doen. MEE wil door middel van haar dienstverlening mensen met beperkingen ondersteunen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving.
Lees hier alle informatie over MEE Zuid-Limburg.