WOW! 20.000 hulpvragers en hulpbieders via www.wehelpen.nl

WeHelpen heeft 20000 accounts. 20000 inwoners van Nederland die hulp willen bieden, hulp vragen of hulp organiseren rondom zichzelf of iemand in hun omgeving. En daar zijn we heel blij mee!

Steeds meer mensen vind het normaal dat je elkaar een handje helpt als het nodig is. Doen dat bijna zonder erbij na te denken. Gewoon, omdat het een goed gevoel geeft!

Namens al onze (ambassadeur)leden, implementatie- en samenwerkingspartners: bedankt dat je een WeHelpen-account hebt aangemaakt. En blijf elkaar vooral helpen. Vanzelfsprekend toch!

Heb jij nog geen account? Meld je dan aan op www.wehelpen.nl